Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje kudikelis.lt (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto parduotuvės kudikėlis.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau – Prekės) vaikiškų prekių Parduotuvėje.

2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir, jeigu reikia pristatymo adresą, bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje kudikėlis.lt taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

Pirkėjo pareigos

1. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims.

3. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo teisės

1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

3. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą, nesumoka už Prekes per 3 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

4. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 3 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo pareigos

1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu.

3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

4. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.